Menu
Sepetim

Kullanım Koşulları

SAMA SPOR KULLANIM KOŞULLARI

Revizyon Tarihi: Şubat 2024

 

Madde 1 – Kullanım Koşullarının Kabulü

SAMA SPOR İnternet Sitesi Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”) Sakarya Marmara Spor Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“SAMA”) tarafından işletilen https://samaspor.com internet sitesinin (“Site” olarak anılacaktır) kullanımına ilişkin hüküm ve şartları belirlemek üzere hazırlanmıştır. Site’ye erişim sağlamakla, tüm ziyaretçiler (“Kullanıcı”) üye olup olmadığına bakılmaksızın işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanım Koşulları’nı uygun bulmamanız halinde Site’yi kullanmaya devam etmemenizi rica ederiz.

SAMA, Kullanım Koşulları’nı her zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Lütfen Site’yi kullanmaya devam ettiğiniz sürece Kullanım Koşulları’nı düzenli olarak kontrol ediniz.

Madde 2 – Fikri Mülkiyet Hakları

2.1 Site’de SAMA’ya ve/veya SAMA’nın bağlı şirketlerine ait ticari unvanlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, telif hakları veya yasal korumaya tabi sair materyaller (birlikte “Materyaller”) yer almaktadır. Kullanıcı, Materyallerin mülkiyet haklarının ilgili hak sahiplerine ait olduğunu ve işbu Site’nin kullanımının Kullanıcılara hiçbir şekilde Materyallere ilişkin hak tanımadığını kabul eder. Kullanıcı, Materyalleri değiştiremez, modifiye edemez ve/veya kendi çıkarları için kullanamaz yahut bunlara sebebiyet verecek eylemlerde bulunamaz. Materyallerin tüm hakları saklıdır ve hak sahiplerinin açık yazılı izni olmadıkça kullanılmaları yasaktır.

2.2 Site’yi oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları ve Site’de yer alan tüm ürünlerin üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran SAMA’ya aittir ve SAMA’nın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

Kullanıcı’nın işbu düzenlemelere aykırı davrandığının SAMA’nın takdirine bağlı olarak tespit edilmesi hâlinde, SAMA, Kullanıcı’nın Siteye erişimini derhal engelleyebilir. SAMA’nın fikri haklar bakımından her türlü maddi ve manevi zararların tüm faiz ve fer’ilerin tahsili de dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai yola müracaat etme hakkı saklıdır.

Madde 3 – Sitenin Kullanımı

3.1 Kullanıcı, Site’ye vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, yanıltıcı olmadığını, bunların yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, SAMA’yı bu yönde uğrayabileceği doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı nakden ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 Kullanıcı, Site üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve SAMA’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 Kullanıcı, spam, virüs, truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile Site’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul eder.

3.4 Kullanıcı, kendisinin veya üçüncü kişilerin çıplak fotoğrafları, pornografik fotoğraflar veya görseller ve her türlü yasa dışı veya sosyal olarak kabul edilemez materyal dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; hiçbir şekilde onur kırıcı, iftira atıcı, saldırgan, fesada temayül eden, saygısız, ayıp, cinsel anlamda aşağılayıcı, tehdit edici, taciz edici, ırkçı veya yasa dışı materyal gönderemez, yayınlayamaz veya bunları hiçbir üyeye veya üye olmayan Site kullanıcılarına gösteremez. SAMA, bu türden materyalleri hiçbir bildirim yapmaksızın silme hakkını saklı tutar.

3.5 3.5 Site’de yer alan her türlü içerik, hizmet ve ürünler Kullanıcıların kişisel kullanımı için sağlanmaktadır. Bunların yeniden satışı yahut Kullanıcıların kendi ticari amaçları için kullanımı yasaktır.

3.6 3.6 Kullanıcılar, Site’nin diğer kullanıcılarına, herhangi bir ürünün ya da hizmetin istenmeyen iletilerini, reklamlarını veya davetlerini göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Kullanıcılar, Site üzerinden veya e-posta yoluyla ya da Site dışında herhangi bir yolla yukarıda anılan kişilere ticari veya başka türlü e-postalar iletmek suretiyle teklifsiz e-posta göndermek, elektronik veya başka yollarla kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini toplamak da dâhil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Site’yi hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde, Site’nin amaçlarından başka amaçlar için veya yetkisiz olarak kullanamaz.

3.7 Reşit olmayan Kullanıcılar Site’yi veli veya vasilerinin gözetiminde kullanmalıdır.

3.8 Site üzerinden verilen siparişlere ilişkin süreç ve politikalarımızı görmek için İşlem Rehberi’ni inceleyebilirsiniz. Site üzerinden verilen siparişlere, sipariş özelinde oluşturulan Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

Madde 4 – Site Erişimi ve Değişiklikler

4.1 Kullanıcı, takdir yetkisi SAMA’da olmak üzere, Site’ye erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararları ve SAMA’nın kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dahil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, SAMA’nın tüm Kullanıcılar için zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da Site’ye erişimi kısıtlayabileceğini kabul eder.

4.2 SAMA Site’de yer alan her türlü içerikte önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Site’de yayınlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanır.

Madde 5 – Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

Kullanıcılara ait verilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasına ilişkin uygulamalarımız ve politikalarımız için lütfen SAMA Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni, Gizlilik ve Çerez Politikası’nı (“Gizlilik Politikası”) okuyunuz. Gizlilik Politikası, işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

Madde 6 – Sorumluluk Reddi

6.1 SAMA, Kullanıcıların Site’den faydalanmasını sağlayan yazılımların, içeriklerin, materyallerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair garanti vermemektedir. SAMA, Site’deki gecikmelerden, hatalardan yahut Kullanıcılar’ın Site’de yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği işlemlerden ya da bunlar nedeniyle uğradığı zararlardan sorumlu değildir.

6.2 Site üzerinde SAMA’nın kendi denetiminde olmayan üçüncü taraflarca işletilen internet sitelerine ve/veya uygulamalara ait bağlantılar (=linkler) yer alabilir. Söz konusu bağlantıların Site’de yer alması SAMA’nın bu bağlantıları onayladığını göstermez ve SAMA erişim sağlanan platformların içeriğinden veya politikalarından sorumlu değildir. Bu bağlantıların kullanımına ilişkin riskler kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Madde 7 – Feragat Etmeme

SAMA’nın Kullanım Koşulları’nda yer alan haklarının bir kısmını veya tamamını icra etmemesi, bunlardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

Madde 8 – Ayrılabilirlik

Kullanıcı Koşulları’nda yer alan herhangi bir hükmün geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemez.

Madde 9 – Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanım Koşulları Türk hukukuna tabidir. Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanabilecek her türlü ihtilafta Sakarya (Adapazarı) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.