SAMA SPOR KVKK, GİZLİLİK POLİTİKASI VE ÇEREZLER

Revizyon Tarihi: Şubat 2024


Madde 1 - Amaç

Sakarya Marmara Spor Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti., kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan tüm mevzuat ile uyumlu davranmak için azami gayreti göstermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Gizlilik ve Çerez Politikası (“Politika”) ile “şirket faaliyetlerinin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesi”nin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, SAMA veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve SAMA tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.

Politika, Şirket tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir.

Madde 2 – Kapsam

Sakarya Marmara Spor Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Politika çerçevesinde, Şirket tarafından gerçekleştirilen kişisel verileri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler açıklanmaktadır.

Bu kişisel verilere yönelik Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Gizlilik ve Çerez Politikası’nda (“Gizlilik Politikası”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz dışında Sakarya Marmara Spor Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“SAMA”) web sitesi samaspor.com (Bundan sonra "Site" olarak da anılacaktır.) üzerinden sunulan hizmetler ve Site kapsamındaki satış sistemimiz yoluyla toplanan kişisel veriler ve bu verileri nasıl kullandığımız açıklanmaktadır. İşbu Gizlilik Politikasında ayrıca, verilerinizi ne şekilde toplayacağımız ve kullanacağımız ile ilgili olarak yapabileceğiniz seçimlere de değinilmektedir.

Madde 3 – Genel Esaslar

Bu Site’yi görüntüleyerek ve hizmetlerimizden faydalanarak, kişisel verilerinizin bu Gizlilik Politikasında yer aldığı şekilde işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

Politika, kişisel veri sahiplerinin erişimine açık olacak biçimde SAMA’ya ait internet sitesinde (samaspor.com) yayımlanır. Mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak, Politika’da yapılacak değişiklikler, veri sahiplerinin kolaylıkla erişim sağlayabileceği biçimde erişime açılacaktır.

Madde 4 – Gizlilik Politikalarındaki Güncellemeler

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. Güncelleme yaptığımızda yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayacak ve metnin en üstünde görünen tarihi değiştireceğiz. Bu sayede bu Site’yi herhangi bir güncelleme veya değişikliği görmek için ziyaret ettiğinizde, sizi gizlilik politikası güncellemelerini kontrol etmeye teşvik ediyoruz.

Bu Gizlilik Politikasına ilişkin sorularınız veya burada ele alınmayan sorunlarınız olması durumunda lütfen işbu Gizlilik Politikasında yer alan iletişim araçları vasıtasıyla SAMA ile iletişime geçiniz.

Madde 5 – İşlenen Kişisel Veriler

Sitemizden alış-veriş yapam müşterilerimize ait; ad, soyad, uyruk bilgisi, doğum tarihi, ödeme ve fatura bilgileri, cep telefon no. bilgisi, e posta adres bilgisi, ıp adresi bilgisi, alışveriş geçmiş bilgileri, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler, şikâyet, talep, iletişim formalarına ilişkin verileri, sipariş formları, müşteri bilgi formları, iade formları saklanmaktadır.

Madde 6 – Kişisel Verileriniz Neden ve Nasıl Toplandığı

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen ve KVKK 5/2’nci fıkrasında yazılı kişisel veri işleme şartlarına dayanılarak işlenmektedir:

a)      Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b)     Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c)      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

d)     ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

e)     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

f)       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

g)      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileri toplama yöntemlerimiz aşağıdaki gibidir:

·        Tarafımıza başvuran, başvurucu ilgili kişinin kişisel verilerini, kişisel verileriniz samaspor.com web sitemizde yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elektronik yolla toplanmaktadır.

·        Çalışanlarımızın kişisel verilerini, dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde toplamaktayız.

·        İnternet sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

·        Mağaza ziyaretçilerimizin kişisel verilerini mağazalarımızda bulunan kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla toplamaktayız.

·        Müşterilerimizin kişisel verilerini dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda ise kâğıt üzerinde toplanmaktadır. Mağaza müşterilerimizin kişisel verilerini kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla toplamaktayız.

Madde 7 – Verilerin Korunması

SAMA, iş yerlerine ve bilgi sistemlerine uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece kişisel verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, yetkisiz erişimi, ifşa edilmesi veya değiştirilmesini önlemeye çalışır. Internet sitemizi ve diğer sistemlerimizi kayıp, yok olma, yetkisiz giriş, yetkisiz kişilerin kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya ifşasına karşı gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alarak korumaktayız.

Verileriniz internet üzerinden sunucumuza gönderildiğinden, verileriniz güvenliğini sağlamak üzere kredi kartı numarası gibi kişisel verilerin gönderildiği ağı Secure Socket Layer (SSL) teknolojisini kullanarak şifrelemekteyiz. Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları ilgili banka ve benzeri kredi ve ödeme kuruluşlarınca SAMA’dan bağımsız olarak gerçekleştirilmektedir.

Madde 8 – Verilerin İşlenme Süresi

İşbu Gizlilik Politikası’nda anılan kanallar vasıtasıyla SAMA ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Madde 9 – Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmaz.

Ödeme işlemleriniz için gerekli bilgiler ödeme işlemini gerçekleştirmesi için yetkilendirdiğimiz şirketlerin sunucularında tutulmaktadır. Kişisel verileriniz, sitede bulunan ödeme araçları ile gerçekleştirilen işlemlere yönelik şikâyetlerinizin veya usulsüzlüklerin çözülmesi amacıyla söz konusu ödeme kuruluşları ve bu konuda faaliyet gösteren aracı kuruluşlar ile paylaşılabilir ve ayrıca ilgili ödeme kuruluşları tarafından kendi KVKK politikaları kapsamında ödeme işlemini gerçekleştirmek amacıyla işlenebilir.

Madde 10 - Çerezler

İnternet sitemizde pek çok noktada çerezler (cookies) (“Çerezler”) kullanmaktayız. Çerezler, Site de dahil olmak üzere websitelerini ziyaretlerinizde tarayıcınız üzerinden sabit diskinizde depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Genellikle, Site’nin kullandığı Çerezlerde hiçbir kişisel veri saklanmaz. Kural olarak Çerez teknolojisi bize, sadece anonim veriler sağlar. Örneğin; kimliği belirlenemeyen bir kullanıcının Site’de hangi sayfaları ziyaret ettiği, hangi ürünlerin görüntülendiği hakkında veriler vb.

Buna mukabil, Gizlilik Politikası kapsamında açık rızanız alınmış olmak şartı ile kişisel verileriniz çerezlere kaydedilebilir. Örneğin:

·        Güvenli online erişimi kolaylaştırmak ve böylece Site’yi her ziyaret ettiğinizde kullanıcı adınız ve şifrenizi tekrar yazmamak için, kullanıcı adınız ve şifreniz sitemizde oturum açmanızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için çerezlere açık rızanıza istinaden kaydedilebilir.

·        Esas olarak site kullanımınızı daha keyifli hale getirip kullanımını ve işlevselliğini artırmak, örneğin bir sonraki girişinizde sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik sunmak, özellikle tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunmak, tekliflerimizi geliştirmek amacıyla sitelerimizde kullanılabilir.

·        Sistemimizin, tarayıcınızı tanımasını, ziyaretleriniz arasında sepetinizi kaydetmesini ya da başka internet sitelerindeki sizin için uygun ürünleri (örneğin partnerlerin Site içeriğine sahip internet sitelerinde bulunan ürünler) teklif etmesini sağlamak amacıyla kullanılabilir.

·        Trafik istatistikleri oluşturmak ve Sitemizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek için kullanılabilir.

Bu şekilde açık rızanıza istinaden yerleştirdiğimiz çerezlerin yukarıda açıklandığı şekilde kullanılmasına son vermek istemeniz halinde, Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde açık rızanızı geri alabilirsiniz (opt-out).

Ek olarak, çerezlerin cihazınızda tutulmasını, tarayıcınızda gerekli ayarları yaparak engelleyebilirsiniz. Nasıl yapacağınızla ilgili detaylar için lütfen tarayıcı üreticisinin yardım seçeneğine başvurun. Burada;

·        Tarayıcınızın, yeni bir çereze maruz kaldığınızda sizi nasıl bilgilendirebileceğini

·        Tarayıcınızın yeni çerezleri kabul etmesini nasıl engelleyeceğinizi

·        Çerezlerin alınması ve saklanmasının genel olarak nasıl devre dışı bırakılacağını öğreneceksiniz.

·        Ve tabii ki, bilgisayarınızda halihazırda saklanan çerezleri her zaman tarayıcınızın ayarlarını kullanarak silebilirsiniz.

Tarayıcı eklentilerinin kullandığı Flash çerezleri (görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez) gibi benzer işlevleri; tarayıcı eklenti ayarlarını değiştirerek veya tarayıcı eklenti üreticisinin internet sitesi (örneğin, Adobe Flash Player internet sitesi) aracılığıyla kapatabilir veya silebilirsiniz.

Elbette, tarayıcı ayarlarınız sayesinde internet sitemizi çerez kullanmaksızın da görüntüleyebilirsiniz. Ancak bu, ilgili çerez kullanımının zaruri olduğu hallerde sitemizdeki bazı hizmetlerin (örneğin, alışveriş sepetinin kullanılmasıyla ilgili) kullanılamamasına neden olabilir.